ಫ್ಲಾಟ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ

ನೀವು ಯುವ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮಾದಕ

ಎಲ್ಲಾ 55 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 • ಹದಿಹರೆಯದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್
  ಹದಿಹರೆಯದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • 65 ಸೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆ
    ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಫ್ಲಾಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್
  ಫ್ಲಾಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಹದಿಹರೆಯದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್
  ಹದಿಹರೆಯದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಲವ್ ಡಾಲ್
  ಲವ್ ಡಾಲ್  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಜೀವಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ
  ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆ
  ಹೆಣ್ಣು ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು
  ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ
  ಅಗ್ಗದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಪೆಟೈಟ್ ದೇಹದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ
    ಶೀಘ್ರ ನೋಟ

ಚಪ್ಪಟೆ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ ಎಂದರೇನು?

ಫ್ಲಾಟ್ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಅಂದರೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಎದೆಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್. ಈ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸ್ತನಗಳು ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಎದೆಯು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅವು 140 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 140 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಎದೆಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಫ್ಲಾಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಡಾಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಅನೇಕ ಪುರುಷರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಎದೆ, ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ತನಗಳು ದೊಡ್ಡವುಗಳಂತೆಯೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿತರಾದವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ತನಗಳ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ನೈಜ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇತರ ಮಾದಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಎದೆಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಚ್ ಪತ್ನಿಯರು ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ನೈಜ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಆಟಿಕೆಗಳು ತೋರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾದ ಕಪ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಎದೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಕೀಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.