ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳು! ಅನಿಮೆ ಸುಂದರಿಯರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೀರಾ?

ನೀವು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್, ಮಂಗಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹೆಂಟೈ ಗೊಂಬೆ? ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆ, ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಎಂದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾಮಿಕ್ ಕೃತಿಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳು, ಕರಕುಶಲ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮಿನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆ ಕಾಸ್ಪ್ಲೇ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನಿಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುದ್ದಾದ ಅನಿಮೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವಳು ಕಲೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

1-60 ನ 62 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ
  ಜೀವಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆ
  ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಅಗ್ಗದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ
  ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ
  ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆ  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 • ಜಪಾನೀಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್
  ಜಪಾನೀಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್  ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ
 •   ಶೀಘ್ರ ನೋಟ

ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ಅನಿಮೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನಿಮೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಅನಿಮೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಪದ) ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನಿಮೆ ಎಂಬುದು ಜಪಾನ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗೆ ಆಡುಮಾತಿನ ಪದವಾಗಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅನಿಮೆ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ ವಿವಿಧ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರು ಬರೆದ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಾದಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೇಹ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅನಿಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮಂಗಾದಲ್ಲಿನ ಮಾದಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಾರಣ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ?

ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮುಖ. ಮುಖದ ಆಕಾರ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಟವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಗವು ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಆಟಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಹಲವು, ಹಲವು. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.

ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ನೀವು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಮೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಹೌದು, ಇದು ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ
ಕಣ್ಣಿನ
ಅನಿಮೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ವಿವಿಧ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿಮೇಷನ್ 2ಡಿ, ಆದರೆ ಗೊಂಬೆ 3ಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕೋನಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹು ಕೋನಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್
ನ ದೇಹ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಅನಿಮೆನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದೇ ದೈಹಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನಿಮೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅನಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಅನಿಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನೆ, ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕಾಮಿಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಹವಾದ ಅನಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆ ದೇಹವಾಗಿರಬಹುದು.

ಅನಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಕಾರ್ಯ

ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅನಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪೂರ್ಣ-ಗಾತ್ರದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್

ನೀವು ಅನಿಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದಿ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಮತ್ತು ಇದು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಅನಿಮೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನಿಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? , ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಂಗಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಸೂಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ .

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಲೋಭನಕಾರಿ

ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನಿಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಇತರ ಶೈಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅನಿಮೆ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಉದ್ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಪಾತ್ರ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೂದಲು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಜನರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಿಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು.